× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

NZOZ w Ulhówku

Pracownia diagnostyki obrazowej - Przychodnia

Informacje o komórce

Pracownia diagnostyki obrazowej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Diagnostyka obrazowa

Zakres świadczonych usług:

  • Radiologia i diagnostyka obrazowa


Adres

84-6616009
77
22-678 Ulhówek

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1