× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

NZOZ w Ulhówku

Gabinet pielęgniarki i położnej środowiskowej - Przychodnia

Informacje o komórce

Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej

Poradnia (gabinet) pielęgniarki i położnej środowiskowej

Funkcja ochrony zdrowia:

  • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
  • Medycyna szkolna

Zakres świadczonych usług:

  • Medycyna rodzinna


Adres

84-6616009
94/4
22-678 Ulhówek

Opinie

Oceń klinikę i uzasadnij komentarzem

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1